Russian

Belarusian

English

Выдача даведак

Выдача даведак і іншых дакументаў у Дзяржаўнай установе «Рэспубліканскі дзіцячы цэнтр медыцынскай рэабілітацыі» выконваецца на падставе заяўнічага прынцыпу “адно акно” у адпаведнасці з пералікам адміністратыўных працэдур, якія ажыццяўляюцца па заявах грамадзян (Закон Рэспублікі Беларусь «Аб падставах адміністратыўных працэдур», Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 26.04.2010 №200).

Назва адміністратыўнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне, у якое грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністратыўнай працэдуры

Памер платы, якая збіраецца пры ажыццяўленні адміністратыўнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністратыўнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністратыўнай працэдуры

1

2

3

4

5

6

ГЛАВА 1 ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэння:

1.1.5. аб пастанове на ўлік грамадзян, якія  маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

прыёмная

заява

пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўнагадовых грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўнагадовых дзяцей, якія прымаюцца на ўлік патрабуючых паляпшэння жыллёвых умоў і (або) знаходзячыхся на такім уліку

дакументы, якія сведчаць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жыллёвага памяшкання ў інтэрнаце, - у выпадку наяўнасці такога права

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – у выпадку пастаноўкі на ўлік патрабуючых паляпшэння жыллёвых умоў грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакірованым жылым доме

бясплатна

1 месяц

з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.6. аб падзеле (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўнагадовага члена яго сям’і

прыёмная

заява

пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўнагадовых грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўнагадовых дзяцей, якія прымаюцца на ўлік патрабуючых паляпшэння жыллёвых умоў і (або) знаходзячыхся на такім уліку

бясплатна

1 месяц

з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. аб зняцці грамадзян з уліку патрабуючых паляпшэння жыллёвых умоў

прыёмная

заява

пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўнагадовых грамадзян

бясплатна

15 дзён

з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.8. аб пастанове на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

прыёмная

заява

пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўнагадовых грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўнагадовых дзяцей, якія прымаемых на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жыллёвае памяшканне ў інтэрнаце

дакументы, якія сведчаць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жыллёвага памяшкання ў інтэрнаце, - у выпадку наяўнасці такога права

бясплатна

1 месяц

з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.9. аб прыватызацыі жылога памяшкання

прыёмная

заява, якая падпісана паўнагадовымі членамі сям’і наймальніка і іншымі грамадзянамі, за якімі адпаведна заканадаўству захоўваецца раўнае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем

пашпарты або іншыя дакументы, якія сведчаць асобу наймальніка і паўнагадовых членаў яго сям’і і іншых грамадзян, за якімі адпаведна з заканадаўствам захоўваецца аднолькавае з наймальнікам права карыстання жылым памяшканнем

пасведчанні аб нараджэнні непаўнагадовых дзяцей

дакументы, якія сведчаць права на ільготы, – для асоб, якія маюць права на ільготы

імянныя прыватызацыйныя чэкі «Жыллё» з выпіскай з спецыяльнага рахунку – у выпадку іх наяўнасці

бясплатна

1 месяц

з дня падачы заявы

1 год

1.1.13. аб змені дагавора найма жылога памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду:

па патрабаванню наймальнікаў, якія аб’ядноўваюцца ў адну сям’ю

з прычыны прызнання наймальнікам іншага члена сям’і

 

 

 

 

 

 

прыёмная

заява наймальнікаў, якія аб’ядноўваюцца ў адну сям’ю

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пісьменная згода паўнагадовых членаў сям’і, якія сумесна пражываюць з наймальнікамі, якія аб’яднаны ў адну сям’ю

дакументы, якія сведчаць ступень сваяцтва (пасведчанне аб заключэнні шлюбу, пасведчанне аб нараджэнні)

дакумент, які сведчыць змену прозвішча або іншых дадзеных грамадзяніна, - у выпадку іх змены

заява паўнагадовага члена сям’і наймальніка

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пісьменная згода наймальніка або пасведчанне аб яго смерці  або копія рашэння суда аб прызнанні наймальніка страціўшым права карыстання жылым памяшканнем, а таксама пісьменную згоду паўнагадовых членаў сям’і наймальніка, якія пражываюць сумесна з ім

дакумент, які сведчыць змену прозвішча або іншых дадзеных грамадзяніна, - у выпадку іх змены

бясплатна

15 дзён

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыта дакументаў (або) звестак ад іншых дзяржаўных арганізацый, іншых арганізацый -  1 месяц

6 месяцаў

 

1.3. Выдача даведкі:

1.3.1. аб стане на ўліку патрабуючых паляпшэння жылых умоў

1.3.2. аб жылым памяшканні і складзе сям’і, які займаецца ў дадзеным населеным пункце

1.3.6. для пераліку платы за некаторыя віды камунальных паслуг

1.3.8. аб разліках (запазычанасці) за жыллёва-камунальныя паслугі

 

прыёмная

 

 

 

бухгалтэрыя

 

 

 

 

прыёмная

 

 

 

бухгалтэрыя

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

 

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

 

 

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

 

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

 

бясплатна

 

 

 

бясплатна

 

 

 

 

бясплатна

 

 

 

бясплатна

 

у дзень звароту

 

 

у дзень звароту

 

 

 

у дзень звароту

 

 

3 працоўных дня з дня звароту

 

 

6 месяцаў

 

 

 

6 месяцаў

 

 

 

 

1 месяц

 

 

 

бестэрмінова

1.8. Рэгістрацыя дамоў найму жылога памяшкання дзяржаўнага фонду і дадатковых пагадненняў да іх

аддзел кадраў

заява, якая падпісана наймальнікам дзяржаўнага жылога фонду і паўнагадовымі членамі іх сямей, а таксама іншымі грамадзянамі, за якімі адпаведна заканадаўству захоўываецца аднолькавае з наймальнікам жылога памяшкання дзяржаўнага жылога фонду права карыстальніка жылым памяшканнем

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу наймальніка жылога памяшкання дзяржаўнага жылога фонду

тры экзэмпляры дагавора найму або дадатковага пагаднення да яго

бясплатна

2 дні

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 10 дзён

бестэрмінова

1.10. Выдача копіі асабовага рахунку

бухгалтэрыя

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.11.Афармленне (рэгістрацыя пры першым звароце) ільгот грамадзянам па аплаце жыллёва-камунальных паслуг

бухгалтэрыя

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

дакумент, які сведчыць права на ільготы

бясплатна

3 працоўных дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый–

1 месяц

6 месяцаў

1.12. Спісанне пені грамадзянам, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па аплаце жыллёва-камунальных паслуг

бухгалтэрыя

заява

 

бясплатна

45 дзён

з дня падачы заявы

-

ГЛАВА 2 ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АХОВА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

аддзел кадраў

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

аддзел кадраў

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

аддзел кадраў

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заробку

бухгалтэрыя

-

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговага заробку

на тэрмін, адзначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

бухгалтэрыя

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпаку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчнне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзіўся за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй за 18 год (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сямей, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія сведчаць іх занятасць

хатняя кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным блакіраваным жылым доме

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які сведчыць катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сямей

бясплатна

10 дзён

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый–

1 месяц

адначасова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці

бухгалтэрыя

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

заключэнне ўрачэбна-кансультатыўнай камісіі

бясплатна

10 дзён

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый–

1 месяц

адначасова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 год

бухгалтэрыя

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус уцекача ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання)

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей, якія ўсынавілі дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія сведчаць іх занятасць

 хатняя кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным блакіраваным жылым доме

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых не неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які сведчыць катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сямей

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да сканчэння адпачынку па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 год і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні адпачынку па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 год іншым членам сям’і

бясплатна

10 дзён

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый–

1 месяц

па дзень дасягнення дзіцём узросту

3 год

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэй за 3 гады

бухгалтэрыя

заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанні аб нараджэнні непаўнагадовых дзяцей (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім дадзены статус уцекача ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх  пасведчанняў)

 хатняя кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным блакіраваным жылым доме

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які сведчыць катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сямей

копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей, якія ўсынавілі дзяцей

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, - на дзяцей стрэй за 14 год (даецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія вучацца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказываюцца адпаведныя звесткі

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходзячага кантынгента, - на дзяцей, якія наведваюць ўстановы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці

звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту

пасведчанне дзіцяці-інваліда – для сямей, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 год

даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сямей ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

пасведчанне інваліда – для бацькі ў няпоўнай сям’і, якому ўстаноўлена інваліднасць  I або II групы

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія сведчаць іх занятасць

бясплатна

10 дзён

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый–

1 месяц

па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або дзень дасягнення дзіцём 16-,18-гадовага ўзросту

 

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 год

бухгалтэрыя

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговага заробку

на тэрмін, які адзначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 год і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 год у выпадку захворвання маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за цзіцём

бухгалтэрыя

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговага заробку

на тэрмін, які адзначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты

бухгалтэрыя

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да сканчэння адпачынку па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 год і сканчэння выплаты дапамогі

бухгалтэрыя

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

бухгалтэрыя

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкі за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

прыёмная

-

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 год

аддзел кадраў

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

Бясплатна

3 дня з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

бухгалтэрыя

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памёрлага (загінуўшага)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;

пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь;

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей);

даведка аб тым, што памёрлы ва ўзросце ад 18 да 23 год на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 год

Бясплатна

1 працоўны дзень

з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый–

1 месяц

адначасова

ГЛАВА 7 АХОВА ЗДАРОЎЯ

7.9. Выдача выпіскі з медыцынскіх дакументаў

аддзеленні медыцынскай рэабілітацыі

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

ЗАЎВАГА: Прыём па выдачы даведак і іншых дакументаў выконваецца штодзённа (акрамя суботы і нядзелі) з 08.00 да 16.30, перапынак з 13.00 да 13.30. Кантактныя тэлефоны: прыёмная галоўнага ўрача – 8 (01797) 22-536 ; бухгалтэрыя – 8 (01797) 22-655 ; інспектар па кадрах – 8 (01797) 22-533